Met een Private Pilot Licence Airplane (PPL (A)) mag wereldwijd worden optreden als gezagvoerder op toestellen geregistreerd in de landen aangesloten bij de Europese luchtvaartautoriteit, zolang dit op niet-commerciële basis plaats vindt. Er mag op zicht gevlogen worden onder VFR (Visual Flight Rules). Voor het behalen van een PPL is een minimumleeftijd van 17 jaar vereist en een medisch keuring klasse 2.

Het basisbrevet voorziet in de bevoegdheid om op lichte propellervliegtuigen te vliegen. Het brevet is echter uit te breiden met een keur aan kwalificaties en aanvullende bevoegdheden (ratings) zoals:
•   NQ   Night Qualification: nachtvliegen
•   IF     Instrument Flying: wolken (‘blind’-)vliegen
•   ME   Multi Engine: meermotorige vliegtuigen
•   TR    Turbo: zoals straalvliegtuigen

De praktische deel van de vliegopleiding voor het behalen van het PPL bevat minimaal 45 lesvlieguren bestaande uit:
•   minimaal 25 uur DBO (dubbel besturings onderricht)
•   minimaal 10 uur solo (alleen vliegen onder toezicht van een instructeur)
•   minimaal 5 uur solo-overland (min. 280 km en twee full-stop landingen op twee vliegvelden)

Daarnaast dient een grondschoolopleiding (7 vakken) en een radiocommunicatie cursus (RT) gevolgd te worden. Aanvullend dient tevens een taalvaardigheidsexamen voor de Engelse taal (LPE) te worden afgelegd. Deze opleidingen nemen wij af bij externe partners.

 
 
Interesse in de PPL(A) vliegopleiding, neem gerust contact met ons op.